Etusivu - Yksilökuntoutus

Yksilölliset
kuntoutusjaksot

Moniammatilliseen yksilökuntoutukseen voi hakeutua perhe, jonka lapsella tai nuorella on jokin kuntoutustarvetta aiheuttava oireyhtymä, sairaus tai vamma. Tällaisia voivat olla esimerkiksi neurologinen sairaus, neuropsykiatrinen diagnoosi (kuten ADHD, ADD, autismikirjo), reuma tai vaikkapa erilaiset kehitysvammat ja -häiriöt. Lasten ja nuorten kuntoutuksen piiriin kuuluvat alle 18-vuotiaat tai sellaiset alle 25-vuotiaat, joiden tilanne vaatii vielä erityisesti perheen tukea.

Kuntoutuksen tavoitteet lähtevät aina lapsen tai nuoren omasta arjesta ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta.

Kuntoutusjaksoilla löydetään keinoja lapsen tai nuoren sekä koko perheen sujuvampaan arkeen. Yhdessä koko perheen kanssa harjoitellaan taitoja, ja löydetään keinoja arjen haasteisiin. Lasta tai nuorta rohkaistaan osallisuuteen omassa elämässä ja elinympäristössä.

Yksilöllinen kuntoutusjakso on myös hieno mahdollisuus irtautua koko perheenä hetkeksi omasta arjesta ja viettää yhteistä aikaa Kunnonlähteen virkistävässä ympäristössä mukavien mahdollisuuksien äärellä.

Mitä lapsen ja nuoren yksilökuntoutus sisältää?

Lapsen yksilökuntoutuksen ohjelma rakentuu erilaisista teemoista, jotka tukevat lapsen tai nuoren hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Tällaisia voivat olla arjessa toimiminen, fyysinen ja psykososiaalinen aktivointi, terveys- ja ravitsemusohjaus, kognitiivisten toimintojen ja kommunikoinnin harjoittaminen sekä oman osallisuuden lisääminen. Myös varhaiskasvatuksen, koulunkäynnin tai opiskelun sujuminen on lasten ja nuorten kuntoutuksessa tärkeässä roolissa.

Kuntoutuksessa perhe saa tuekseen aidosti välittävät ja osaavat ammattilaiset sekä vertaistukea muilta perheiltä. Kuntoutus sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjelmaa.

Kuntoutujan perhe osallistuu aktiivisesti kuntoutusjakson ohjelmaan. Kuntoutujalapsella tai -nuorella on kuitenkin mahdollisuus avustukseen ympäri vuorokauden.

Kuntoutuksen kokonaispituus riippuu Kelan tekemästä kuntoutuspäätöksestä. Yksilöllinen kuntoutus toteutetaan usein esimerkiksi useammassa viiden vuorokauden jaksossa.

Kuntoutuksen hakuohjeet

Lapsen ja nuoren yksilökuntoutukseen voi hakea Kelan kautta joko vaativana lääkinnällisenä tai harkinnanvaraisena kuntoutuksena. Kuntoutus on koko perheelle maksutonta. Kelalta voi hakea myös kuntoutusrahaa sekä matkakorvausta.

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haetaan hakemuksella KU104 . Liitteeksi tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma tai lääkärin lausunto. Hakemus liitteineen toimitetaan Kelaan.

Harkinnanvaraista kuntoutusta haetaan lomakkeella KU132. Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa kuntoutusta suositellaan. Kyseessä voi olla myös yksityisen puolen lääkäri.  

 

 

LISÄTIEDOT

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
[email protected]