Etusivu - Yksilökuntoutus

Yksilölliset
kuntoutusjaksot

Yksilölliselle kuntoutusjaksolle voi hakeutua perhe, jonka lapsella on neurologinen, neuropsykiatrinen, kehityksellinen tai muu sairaus tai vamma. Sairaus aiheuttaa yksilöllisesti suunnitellun ja moniammatillisesti toteutetun kuntoutustarpeen. Kuntoutuksen tarvoitteet lähtevät aina lapsen tai nuoren omasta arjesta ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta.

Kuntoutuksella autetaan lasta toimimaan hänelle merkityksellisissä arjen toiminnoissa. Yhdessä koko perheen kanssa harjoitellaan taitoja, joita lapsi voi hyödyntää itsenäisesti tai lähiverkoston tuen avulla omassa arjessaan. Moniammatillisen tuen avulla löydetään keinoja ympäristön fyysisten ja sosiaalisten esteiden hallintaan ja rohkaistaan osallistumaan omassa elinympäristössä mahdollisimman täysipainoisesti sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Toteutus ja rakenne

Kuntoutuksen lähtökohtana ovat julkisessa terveydenhuollossa laadittu kuntoutussuunnitelma, ennakkokysely sekä haastattelut ja arvioinnit.

Lapsen yksilökuntoutuksen ohjelma rakentuu erilaisista teemoista, kuten arjessa toimiminen, fyysinen ja psykososiaalinen aktivointi ja ohjaus, terveys- ja ravitsemusohjaus, kognitiivisten toimintojen ja kommunikoinnin harjoittaminen, oman osallisuuden lisääminen, varhaiskasvatus, koulunkäynti tai opiskelu sekä sopeutumisvaiheen tukeminen. Kuntoutuksesta vastaa moniammatillinen työryhmä, ja kuntoutus sisältää sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista ohjelmaa.

Kuntoutujan perhe osallistuu aktiivisesti kuntoutusjakson ohjelmaan. Kuntoutujalapsella tai -nuorella on kuitenkin mahdollisuus avustukseen ympäri vuorokauden.

Kuntoutus voi olla kestoltaan 5–26 vuorokautta ja se voidaan toteuttaa useassa eri jaksossa.

Hakuohjeet

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta haetaan Kelan kautta hakemuksella KU104 . Liitteeksi tarvitaan julkisessa terveydenhuollossa tehty kuntoutussuunnitelma tai lääkärin lausunto. Hakemus liitteineen toimitetaan Kelaan.

Kuntoutus on koko perheelle maksutonta. Kelalta voi hakea myös kuntoutusrahaa sekä matkakorvausta.

 

LISÄTIEDOT

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
[email protected]