Etusivu - Kurssit

Sopeutumisvalmennus perheille

Tarjoamme lasten kuntoutusta Kelan sopeutumis­valmennuskursseina lapsille, joilla on erilaisia haasteita sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Kursseille voi hakea mukaan myös muu huoltaja/läheinen, joka on lapsen arjessa läheisesti mukana.

Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa muun muassa lapsen erityistarpeista, niiden hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Lasten kuntoutuksen tavoitteena on saada hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön.

Kurssien tärkeänä antina on vertaistuki ja tutustuminen muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Lasten kuntoutuksessa tärkeä tavoite on turvata lapsen hyvää kasvua ja tasavertaista toimimista muiden lasten kanssa.

ADHD

Myös ADD- ja Tourette-kursseja.

Asperger

Katso autismikirjon kurssit.

Autismikirjo

Lievät ja keskivaikeat häiriöt (Asperger)
Varhain alkaneet ja vaikea-asteiset häiriöt