Etusivu - Kurssit - Hengityssairaudet

Hengityssairaudet

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit hengityssairaiden lasten perheille tarjoavat tietoa, taitoa ja tukea koko perheelle. Järjestämme kursseja alle kouluikäisille sekä ala- ja yläkouluikäisille lapsille.  

Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa lapsen sairaudesta, sen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Tavoitteena on saada hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön. Kurssien tärkeänä antina on vertaistuki ja tutustuminen muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Sopeutumisvalmennuksessa turvataan hyvää kasvua ja tasavertaista toimimista muiden lasten kanssa.

Toteutus ja rakenne

Kurssit ovat kestoltaan 5 vuorokautta.

Kurssin toteuttaa ammattitaitoinen moniammatillinen työryhmä. Kurssilla toimitaan pääosin ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen hyödyntämisen ja osallistumisen itselle sopivalla tavalla. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen sekä yhdessä tekemisen avulla.

Ohjelma toteutetaan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan niin, että kuntoutus on mielekästä kaikille. Lapsille ja aikuisille on sekä omaa että yhteistä ohjelmaa, ja sen suunnittelussa otetaan huomioon lasten ikä ja toiveet.

Kuntoutuksen maksaa Kela, ja vanhemmilla on mahdollisuus hakea työstä poissaoloajalta kuntoutusrahaa sekä matkakorvausta

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai
KU132
(harkinnanvarainen kuntoutus).

Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa todetaan sopeutumis­valmennuksen tarve.

Tulevat kurssit

Alle kouluikäiset

8573404.09.-08.09.2023

Ala- ja yläkoululaiset

8354226.09.-30.09.2022
8573502.10.-06.10.2023

LISÄTIEDOT

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
[email protected]