Etusivu - Kurssit - Astma ja muut hengityssairaudet

Astma ja muut hengityssairaudet

Kelan sopeutumisvalmennuskurssit hengityssairaiden lasten perheille tarjoavat tietoa, taitoa ja tukea koko perheelle. Järjestämme kursseja alle kouluikäisille sekä ala- ja yläkouluikäisille lapsille.

Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa hengityssairaudesta, sen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Tavoitteena on löytää keinoja perheen hyvään arkeen ja lapsen hyvinvointiin. Kurssien tärkeänä antina on vertaistuki ja tutustuminen muihin hengityssairaiden lasten perheisiin. Sopeutumisvalmennuksen avulla tuetaan hyvää lapsen tai nuoren elämää hengityssairaudesta huolimatta.

Kurssi on perheelle myös irtiotto oman arjen kiireistä ja tarjoaa mahdollisuuden mukavaan yhdessäoloon. Kun arkiset askareet jäävät pois hetkeksi, voivat lapset ja vanhemmat nauttia yhteisestä ajasta monien kivojen aktiviteettien äärellä myös iltaisin. Perheiden suosiossa ovat erityisesti uima-allas, liikuntasalissa pelailu, keilaaminen, ilma-aseammunta ja nuotiohetket kodalla tai laavulla.

Toteutus ja rakenne

Kurssit ovat kestoltaan 5 vuorokautta.

Kurssin toteuttaa ammattitaitoinen moniammatillinen työryhmä. Kurssilla toimitaan pääosin ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen hyödyntämisen ja osallistumisen itselle sopivalla tavalla. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen sekä yhdessä tekemisen avulla.

Ohjelma toteutetaan ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan niin, että kuntoutus on mielekästä kaikille. Lapsille ja aikuisille on sekä omaa että yhteistä ohjelmaa, ja sen suunnittelussa otetaan huomioon lasten ikä ja toiveet.

Kuntoutuksen maksaa Kela, ja vanhemmilla on mahdollisuus hakea työstä poissaoloajalta kuntoutusrahaa sekä matkakorvausta.

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai
KU132
(harkinnanvarainen kuntoutus).

Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa todetaan sopeutumis­valmennuksen tarve.

Tulevat kurssit

Alle kouluikäiset

8784422.01.-26.01.2024

Ala- ja yläkoululaiset

8784504.11.—08.11.2024

LISÄTIEDOT

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
[email protected]