Etusivu - LAKU-kuntoutus

LAKU-kuntoutus

​Kelan kustantama LAKU-kuntoutus on yksilöllistä tukea perheelle, jonka
5–15-vuotiaalla lapsella on neuropsykiatrinen diagnoosi – ADHD, autismikirjon häiriö, tourette tai pitkäaikaisia tic-oireita.

Lapsella on mahdollisesti myös häiriöitä, jotka heikentävät hänen toimintakykyään esimerkiksi päiväkodissa, koulussa ja kotona sekä käytös- ja tunne-elämän oireita.

Tarkoitus

LAKU-kuntoutuksen tavoitteena on tukea lasta ja perhettä antamalla tietoa ja konkreettisia ohjeita arjen sujuvoittamiseksi ja haastavista tilanteista selviytymiseksi.

Kuntoutuksessa tuetaan perheen lisäksi myös lapsen elämää päiväkodissa ja koulussa. Lapsen kanssa siellä työskentelevät aikuiset saavat toimivia keinoja tukea lasta päiväkoti- ja koulupäivinä sekä hänen toimiessaan kavereiden kanssa.

Yksi tavoitteista on tukea sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen parantaminen myös kodin ja lapsen muiden verkostojen kesken on LAKUn tärkeä tehtävä. Perheviikonloppujen myötä kuntoutuksessa mahdollistuu myös vertaistuen ja uusien ystävien löytäminen sekä vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen.

Siltana arjessa

LAKU-kuntoutus on kuntoutusmuoto, jossa ammattilaisemme jalkautuvat perheen elämään – kotiin, kouluun, päiväkotiin.

Toimimme ikäänkuin siltana lapsen elämän tärkeiden verkostojen välillä. Kuntoutus on pitkäkestoista ja aidosti yksilöllistä tukea nepsy-lapsen tai -nuoren elämään. Lapsen tärkeät omat läheiset sekä hänen kanssaan työskentelevät aikuiset niin koulussa kuin terveydenhuollossa tekevät hyvää yhteistyötä hänen parhaakseen.

Toteutus

Alkuyhteydenotto
Kun perhe saa Kelalta myönteisen päätöksen LAKU-kuntoutuksesta, otamme kahden viikon kuluessa yhteyttä puhelimitse tai etäyhteydellä ja
sovimme perheen kanssa kuntoutuksen aloittamisesta ja aikatauluista.

Yksilöllisiä tapamisia noin 38 (45–90 min)
Kuntoutus koostuu henkilökohtaisista tapaamisista perheen sekä tarvittavien arjen toimijoiden kanssa yksilöllisen tarpeen ja tilanteen mukaisesti. Tapaamiset järjestetään joustavasti joko kuntoutuskeskuksessa, kotona, koulussa tai muussa oman arjen ympäristössä. Tapaamisia voidaan toteuttaa sovittaessa myös etäyhteydellä.

Perheviikonloput Kankaanpäässä (la–su)
LAKU-kuntoutukseen kuuluu kaksi kuntoutusviikonloppua koko perheelle täysihoidolla Kuntoutuskeskus Kankaanpäässä. Viikonlopun ohjelmaan kuuluu moniammatillisen työryhmän toteuttamaa kuntoutussisältöä, muiden perheiden kanssa olemista ja perheen yhteistä vapaa-aikaa mukavassa miljöössä. Viikonloppuihin osallistuu kahdeksan LAKU-perhettä.

Seurantatapaamiset (45–90 min)
Kuntoutuksen päättyessä järjestetään vielä kaksi seurantatapaamista perheen kanssa.

Perheen tukena

LAKU-kuntoutuksessa perhe saa moniammatillisen tiimin tuen omaan arkeen. Tiimiin kuuluvat erikoislääkäri, psykologi, sosionomi ja toimintaterapeutti. Tarvittaessa tiimiin voi kuulua myös sairaanhoitaja, erityisopettaja tai erityislastentarhanopettaja.

Viikonloppujen aikana mukana on lisäksi lasten ja nuorten kuntoutukseen perehtynyttä avustavaa henkilöstöä.

Hakuohjeet

Ota perheen tilanne puheeksi esimerkiksi neuvolassa, kouluterveydenhuollossa tai muun lasta hoitavan julkisen puolen lääkärin kanssa. Lääkäri kirjoittaa B-lausunnon, jossa suositellaan perheelle LAKU-kuntoutusta.

Kelalle täytetään kuntoutushakemus KU132. Liitä mukaan lääkärin lausunto ja toimita hakemus liitteineen Kelaan.

Kuntoutus on perheelle maksutonta!

Katso ja tulosta esite LAKU-kuntoutuksesta.

LISÄTIEDOT

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
[email protected]