Etusivu - Kurssit

Sopeutumisvalmennus perheille

Tarjoamme lasten kuntoutusta Kelan sopeutumis­valmennuskursseina lapsille, joilla on erilaisia haasteita sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen.

Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa muun muassa lapsen erityistarpeista, niiden hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Lasten kuntoutuksen tavoitteena on saada hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön.

Kurssien tärkeänä antina on vertaistuki ja tutustuminen muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Lasten kuntoutuksessa tärkeä tavoite on turvata lapsen hyvää kasvua ja tasavertaista toimimista muiden lasten kanssa.

ADHD

Ikäryhmät: alle kouluikäiset (5-vuotiaista alkaen) ja ala-asteikäiset.

Asperger

Ikäryhmä: eskari- ja ala-asteikäiset.

Autismi

Ikäryhmät: alle kouluikäiset (4-vuotiaista alkaen), ala-asteikäiset ja yläasteikäiset.

Diabetes I

Ikäryhmät: alle kouluikäiset ja ala-asteikäiset.

Astma

Ikäryhmät: alle kouluikäiset (1-vuotiaista alkaen) ja ala-asteikäiset.

BPD

Bronkopulmonaalinen dysplasia. Ikäryhmä: Yli 1-vuotiaat.

Reuma

Ikäryhmät: alle kouluikäiset ja ala-asteikäiset.

Sydän

Sydänsairaus tai synnynnäinen sydänvika.
Ikäryhmät: alle kouluikäiset (1-vuotiaista alkaen) ja peruskouluikäiset.

CP- tai liikuntavamma

Cp-oireyhtymä tai muu synnynnäinen liikuntavamma.
Ikäryhmät: alle kouluikäiset (1-vuotiaista alkaen) ja ala-asteikäiset.

Epilepsia

Ikäryhmä: yli 1-vuotiaat – yläkouluikäiset

Kehitysvamma

Kehitysvamma, kehityshäiriö tai monivammaisuus.
Ikäryhmät: Yli 1-vuotiaat ja alle kouluikäiset
Koulunsa aloittavat
Alakouluikäiset

Fragile X tai Prader-Willi

Ikäryhmä: yli 1-vuotiaat – alakoululaiset.

Kielellinen erityisvaikeus

Ikäryhmät: Alle kouluikäiset yli 4-vuotiaat,
alakouluikäiset, yläkouluikäiset

Kuulovamma

Ikäryhmät: Yli 1-vuotiaat ja alle kouluikäiset,
alakouluikäiset, koulunsa aloittavat

Näkövamma

Ikäryhmät: Alle kouluikäiset (1–2-vuotiaat),
alle kouluikäiset (yli 3-vuotiaat),
koulunsa aloittavat,
alakouluikäiset

Kraniosynostoosi

Ikäryhmä: yli 1-vuotiaat – yläkoululaiset

Aivovamma

Ikäryhmät: Yli 4-vuotiaille,
alle kouluikäisille,
alakoululaisille ja
yläkoululaisille

Suoliston kehityshäiriö

Ikäryhmä: yli 1-vuotiaat – yläkoululaiset

Syöpä

Ikäryhmä: Alle kouluikäiset,
koulunsa aloittavat ja alakoululaiset