Etusivu - Kurssit - Diabetes I

Diabetes I

Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa lapsen diabeteksesta, sen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Kursseilla tuetaan vanhempia omassa jaksamisessa ja lapsen kasvatuksessa sekä autetaan myös sisaruksia ymmärtämään sairauden vaikutuksia kotona ja kaveripiirissä. Tavoitteena on perheelle mahdollisimman sujuva arki. Tärkeänä antina on myös vertaistuki ja tutustuminen muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Sopeutumisvalmennuksessa turvataan hyvää kasvua ja tasavertaista toimimista muiden lasten kanssa sekä autetaan tunnistamaan omia vahvuuksia ja voimavaroja.

Toteutus ja rakenne

Kurssit ovat kestoltaan 5 vuorokautta, ja niiden toteutuksesta vastaa ammattitaitoinen moniammatillinen työryhmä.

Kurssilla toimitaan pääosin ryhmissä, mikä mahdollistaa vertaistuen hyödyntämisen ja osallistumisen itselle sopivalla tavalla. Kuntoutuksen tavoitteisiin pyritään käytännön harjoittelun, vuorovaikutusta edistävien keskustelujen sekä yhdessä tekemisen avulla.

Ohjelma muodostuu ryhmän tarpeiden ja kykyjen mukaan niin, että kuntoutus on mielekästä kaikille. Lapsille ja aikuisille on sekä omaa että yhteistä ohjelmaa, ja sen suunnittelussa otetaan huomioon lasten ikä ja toiveet.

Kurssin maksaa Kela, ja vanhemmilla on mahdollisuus hakea työstä poissaolon ajalta kuntoutusrahaa sekä matkakorvausta.

Kurssille haetaan lomakkeella
KU132
(harkinnanvarainen kuntoutus).

Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa todetaan sopeutumis­valmennuksen tarve.

Tulevat kurssit

Alle kouluikäiset

8331112.09.—16.09.2022
8527313.03.—17.03.2023

Alakouluikäiset

8331424.10.—28.10.22
8527413.02.—17.02.23
8527503.07.—07.07.23
8527609.10.—13.10.23

LISÄTIEDOT

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
[email protected]