Etusivu - Kurssit - Aivovamma

Aivovamma

Aivovammakuntoutuskurssit päättyvät meillä toistaiseksi, joten vuonna 2023 ei ala enää uusia kursseja.
Aivovammalapsikuntoutujat voivat hakea meille moniammatilliseen yksilökuntoutukseen Kelan tai vakuutusyhtiön kustantamana. Lisätietoa tästä.

Tarjoamme sopeutumisvalmennuskursseja traumaattisen aivovamman saaneille lapsille sekä heidän vanhemmilleen ja sisaruksilleen. Sopeutumisvalmennuskurssilla perhe saa tietoa aivovammoista, aivovamman saaneen lapsen hoidosta sekä kuntoutus- ja muiden tukitoimien mahdollisuuksista. Tavoitteena on saada hyviä eväitä perheen arkeen ja lapsen elinympäristöön. Kurssien tärkeänä antina on vertaistuki ja tutustuminen muihin vastaavassa tilanteessa oleviin perheisiin. Sopeutumisvalmennuksessa turvataan hyvää kasvua ja tasavertaista toimimista muiden lasten kanssa.

 

Kurssin sisältö

Jokaisella perheellä on kurssille oma tavoite. Tavoitteisiin päästään päästään vuorovaikutusta edistävien toiminnallisten harjoitteiden ja keskusteluiden avulla.

Kuntoutuksessa käsitellään erilaisia teemoja,  joiden avulla lasta ja hänen perhettään autetaan löytämään omat vahvuutensa ja voimavaransa. Teemoja ovat esimerkiksi arjessa toimiminen, psykososiaalinen ohjaus ja neuvonta, fyysinen aktivointi ja ohjaus, osallisuuden lisääminen arjessa, varhaiskasvatus tai koulunkäynti, kommunikaatiokeinojen tukeminen ja parantaminen sekä kognitiivisten toimintojen ohjaus ja harjoittaminen.  Kurssilla tarjotaan myös vanhemmille ja sisaruksille erillistä ohjelmaa.

Toteutus ja rakenne

Perhekurssit ovat kestoltaan 5 vuorokautta. Mukana kuntoutuksessa on koko perhe, jolloin vanhemmat ja sisaruksetkin saavat tärkeää tukea ja tietoa.

Kurssin toteutuksesta vastaa ammattitaitoinen moniammatillinen työryhmä, johon kuuluu sairaanhoitaja,  sosiaalityöntekijä, fysioterapeutti sekä lääkäri. Lisäksi kuntoutusohjelmaan osallistuu psykologi, opettaja sekä lastenhoitajia ja lastenohjaajia..

Kurssilla toimitaan pääsääntöisesti ryhmässä, ja lisäksi ohjelmaan kuuluu myös lapsen ja perheen haastattelu.

Kuntoutukseen haetaan lomakkeella KU104 (vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai
KU132
(harkinnanvarainen kuntoutus).

Liitteeksi tarvitaan lääkärin B-lausunto, jossa todetaan sopeutumis­valmennuksen tarve.

Tulevat kurssit

 

Yli 4-vuotiaille, alle kouluikäisille, alakoululaisille ja yläkoululaisille

 

[table “45” not found /]

LISÄTIEDOT

Kuntoutussihteeri
050 394 7524 tai
[email protected]